Autor: Ing. Olga Urbánková

jméno autora: Ing. Olga Urbánková
doktorandka Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Mendelova univerzita v Brně


seznam zveřejněných článků (celkem 2):