Autor: Ing. Antonín Kintl, Ing. Jakub Elbl, Bc. Ing. Lukáš Plošek

jméno autora: Ing. Antonín Kintl, Ing. Jakub Elbl, Bc. Ing. Lukáš Plošek
Ústav Agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně


seznam zveřejněných článků (celkem 1):