Autor: Ing. Antonín Kintl, Ing. Jakub Elbl, Ing. Ivan Tůma Ph.D.

jméno autora: Ing. Antonín Kintl, Ing. Jakub Elbl, Ing. Ivan Tůma Ph.D.
Ústav Agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně


seznam zveřejněných článků (celkem 1):