Autor: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., RNDr. Jana Malá, CSc., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.

jméno autora: Ing. Pavlína Máchová, Ph.D., RNDr. Jana Malá, CSc., Ing. Helena Cvrčková, Ph.D.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin


seznam zveřejněných článků (celkem 1):