Autor: Ing. Eva Benešová, Ph.D.

jméno autora: Ing. Eva Benešová, Ph.D.
VŠCHT Praha, Ústav biochemie a mikrobiologie


seznam zveřejněných článků (celkem 1):