Autor: Ing. Jakub Elbl, Ing. Antonín Kintl

jméno autora: Ing. Jakub Elbl, Ing. Antonín Kintl
Mendelova univerzita v Brně, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin


seznam zveřejněných článků (celkem 1):