Typy půd

autor: Jan Hladký
Pedologie, tedy věda studující vznik a vývoj půd, je dnes již velmi obsáhlá. S růstem množství informací, které daný vědní obor nashromáždil, zvětšuje se i potřeba tyto informace uspořádat a třídit. Z nashromážděných znalostí a dat, které jsou na základě určitých principů tříděny do různých škatulek, se pak vytváří různé klasifikace, rejstříky a systémy.


mu si pak pomocí značek zapíšete půdní typ a jeho subtyp, případně varietu – např. PRmg´ = tato čtyři písmena nám říkají, že se jedná o pararendzinu modální a slabě oglejenou.

Půdních typů existuje mnoho. Taxonomický klasifikační systém půd ČR jich zahrnuje 23. Zájemci, kteří se chtějí seznámit s klasifikačním systémem podrobněji, mohou navštívit internetové stránky České zemědělské univerzity. Zde najdou celý klasifikační systém a další nepřeberné množství informací o půdách. My si zde něco málo povíme jen o pěti u nás nejrozšířenějších půdních typech. Jsou to kambizem, hnědozem, černozem, pseudoglej a fluvizem.

Nejrozšířenější půdní typ v ČR je kambizem

Náš nejrozšířenější půdní typ (vyskytuje se na 45 % zemědělského půdního fondu) kambizem je představitelem referenční třídy kambisoly. Pro tuto referenční třídu jsou typickautor:
Jan Hladký
Autor pracuje v Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické Fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zde pracuje i na své dizertační práci.

datum vydání:
13. února 2012


Diskuze k článku „Typy půd“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!