Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Typy půd

autor: Jan Hladký
Pedologie, tedy věda studující vznik a vývoj půd, je dnes již velmi obsáhlá. S růstem množství informací, které daný vědní obor nashromáždil, zvětšuje se i potřeba tyto informace uspořádat a třídit. Z nashromážděných znalostí a dat, které jsou na základě určitých principů tříděny do různých škatulek, se pak vytváří různé klasifikace, rejstříky a systémy.Třetím nejrozšířenějším půdním typem u nás je „královna“ mezi půdami – černozem

Černozem patří do referenční třídy černosoly. Půdy patřící do této třídy se vyznačují mocným (až 100 cm hlubokým) humusovým horizontem. Jsou to půdy s optimálními chemickými, fyzikálními a biologickými vlastnostmi.

Černozemě se nachází v nejsušších a nejteplejších oblastech našeho státu na zhruba 11 % zemědělského půdního fondu. Vyskytují se pouze do nadmořské výšky 300 m n. m. s průměrnou roční teplotou 8 °C a ročním úhrnem srážek 450-650 mm. Velmi mocný humusový horizont vznikl akumulací humusu pod stepní až lesostepní vegetací. V podmínkách ČR jsou tyto půdy využívány výhradně pro zemědělské účely. Díky tomu si stále zachovávají charakter stepních půd. Jsou to půdy zemědělsky velmi kvalitní. Jen občas trpí nedostatkem vody. Jsou vhodné pro nejnáročnější plodiny, jako jsou: cukrovka, kukuřice, pšenice, vojtěška a ječmen.


autor:
Jan Hladký

datum vydání:
13. února 2012


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.