Typy půd

autor: Jan Hladký
Pedologie, tedy věda studující vznik a vývoj půd, je dnes již velmi obsáhlá. S růstem množství informací, které daný vědní obor nashromáždil, zvětšuje se i potřeba tyto informace uspořádat a třídit. Z nashromážděných znalostí a dat, které jsou na základě určitých principů tříděny do různých škatulek, se pak vytváří různé klasifikace, rejstříky a systémy.


é dva půdotvorné procesy, které charakterizují do ní patřící půdy. V těchto půdách dochází jednak k silnému vnitřnímu zvětrávání, kdy se primární minerály v půdě mění na minerály sekundární a půda je obohacena o velké množství jílu. Tomuto procesu se říká vnitřní zvětrávání, odborně bisialitizace. Druhým určujícím půdotvorným procesem pro tuto referenční třídu je hnědnutí, odborně braunifikace. To znamená, že půdní částice jsou obarveny do odstínu hnědé v důsledku sloučenin železa, které jsou uvolněny chemickými procesy.

Kambizemě se vykytují v širokém rozpětí nadmořských výšek (od 300 až po 1000 m n. m.). Můžeme se s nimi tedy setkat od nížin až po hory. Původním porostem kambizemí byly doubravy a bučiny, případně ve vyšších polohách smíšené lesy. V dnešní době je najdeme buď jako zemědělskou půdu anebo pod listnatými lesy v členitém terénu. Teplotní rozmezí jejich výskytu je 4 až 9 °C a srážky 500 - 900 mm. Jak jsou rozdílná místa výskytu kambizemí, jsou rozdílné i jejich vlastnosti. Ze zemědělského hlediska je jich využití komplikováno častým umístěním na svazích, které jsou náchylné k erozi a dále malou mocností profilu a vysokým obsahem skeletu. Pro většinu kulturních rostlin mají také nepříznivé pH. To však lze upravit pomocí vápnění. Jsou vhod
autor:
Jan Hladký
Autor pracuje v Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické Fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zde pracuje i na své dizertační práci.

datum vydání:
13. února 2012


Diskuze k článku „Typy půd“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!