Význam slova 'Edifikátor'


druh s určujícím postavení při vytváření vnitřní struktury biocenózy. Zpravidla dominantní producenti, kteří určují hlavní tok energie, koloběh minerálních látek a svou přítomností vytvářejí mikroklimatické podmínky společenstva


Pojmy související s výrazem 'Edifikátor':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.