Význam slova 'Alela'


Příslušný alelomorfický gen řídící konkrétní znak..; geny ovládající určitý znak a působící na jednom lokusu. Existují v různých podobách či formách - mutacích. Na lokusu je, díky párovosti chromozómů, místo pro dvě alely, které dohromady tvoří funkční alelicky pár. Protože lokus se nachází na každém ze dvou párových chromozomů, působí na něm (s výjimkou pohlavních chromozomů) vždy dva geny - alely. Sice se shodnou funkcí a téhož druhu, ale jejich shoda nesahá až k absolutní shodnosti konkrétního projevu znaku. ; různá forma jednoho a téhož genu.Pojmy související s výrazem 'Alela':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.