Význam slova 'Gadella svetovidovi'


Latinský název Gadella svetovidovi má český význam 'gadela Světovidova'.


Pojmy související s výrazem 'Gadella svetovidovi':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.