Význam slova 'Deoxyribonukleová kyselina (DNA)'


Nositelka genetické informace v buňkách, schopná sebereprodukce (replikace) a kódovaní syntézy RNA. DNA je tvořena dvěma řetězci nukleotidů, které jsou v chromozomech uloženy ve dvoušroubovici. DNA má 4 báze: adenin (A), guanin (G), cytozin (C) a tymin (T). Báze se na sebe vážou pomocí vodíkových můstků. Platí že:tymin se vždy spojuje s adeninem a guanin s cytozinem. Říkáme tomu párování komplementárních bází. Dna je v buňce obsažena především v jádře.
Replikační cyklus rozmnožování viru:
a) penetrace: proniknutí do hostitelské buňky pomocí antigenů a rozpuštění bílkovinných obalů - pronikání nukleové kyseliny
b) replikace: mnohonásobně se množí DNA nebo RNA (tvorba kopií) v jádře nebo v cytoplazmě
c) transkripce: přepis mediálové RNA z DNA; na ribozomech
d) translace: podle info na RNA se vatváří bílkoviny kapsidu bílkovinných obalů (vlastní proteiny viru) místo bílkovin hostitelské bky - vytvoření nových kapsidů
e) maturace: konečná fáze - dozrávání - vznik nového vyirionu a opuštění hostitelské bky; vlivem odebrání stavebního materiálu z kostitelské bky dochází k jejímu rozkladu = LÝZA

Pojmy související s výrazem 'Deoxyribonukleová kyselina (DNA)':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.