Význam slova 'Krajinotvorné programy'


ÚSES, revitalizace říčních systémů, program obnovy venkova, jsou to programy které vyhlašuje MŽP za účelem zlepšení a nápravy současného stavu naší krajiny.


Výraz 'Krajinotvorné programy' je použit například v následujících článcích:

Pojmy související s výrazem 'Krajinotvorné programy':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.