Význam slova 'Heterotrofní organismy'


Organismy, které nejsou schopny samy vytvářet organické látky z anorganických látek a jsou proto ve své výživě závislé na existenci autotrofních organismů. Jedná se o všechny organismy s vyjimkou některých chemosyntetizujících bakterií a zelených rostlin schopných fotosyntézou organické látky vyrobit.


Výraz 'Heterotrofní organismy' je použit například v následujících článcích:

Pojmy související s výrazem 'Heterotrofní organismy':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.