Význam slova 'Organismus'


Organismus je v biologii i ekologii živá bytost. Slovo pochází z řeckého organon, což znamená instrument.
Podle definice jsou všechny organismy schopné reakce na vnější podněty, rozmnožování, růstu a stabilní existence.


Výraz 'Organismus' je použit například v následujících článcích:

Pojmy související s výrazem 'Organismus':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.