Význam slova 'Autotrofní organismus'


organismus nezávislý na vnějších zdrojích organických látek, je schopen sám organické látky vytvářet z látek anorganických


Pojmy související s výrazem 'Autotrofní organismus':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.