Význam slova 'Chráněná území'


vybrané části krajiny, které jsou pro své přírodní a krajinotvorné hodnoty prohlášeny podle zákona ČNR z 19. 11. 1992 ­§ 114/92 Sb.: O ochraně přírody a krajiny § 14 za: Národní parky /NP/ Chráněné krajinné oblasti /CHKO/ Přírodní rezervace /PR/ Národní přírodní rezervace /NPP/ Přírodní památka /PP/


Výraz 'Chráněná území' je použit například v následujících článcích:

Pojmy související s výrazem 'Chráněná území':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.