Význam slova 'Národní park'


Rozsáhlá území, jedinečná v národním či mezinárodním měřítku, jejichž značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy, v nichž rostliny, živočichové a neživá příroda mají mimořádný vědecký a výchovný význam, lze vyhlásit za národní parky.

Další informace v zákoně 114/1982 sb.


Výraz 'Národní park' je použit například v následujících článcích:

Pojmy související s výrazem 'Národní park':


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.