Význam slova 'Rezidua'


Zbytky obtížně rozložitelných, více či méně jedovatých a v přírodě cizích, látek. Vyskytují se v půdě, ale i v tělech organismů, v potravinách a v krmivech v důsledku používání pesticidů.


Výraz 'Rezidua' je použit například v následujících článcích:


Zpět na hlavní stránku odborného slovníku.